Czym różni się restrukturyzacja od upadłości konsumenckiej?

Spis treści

analiza finansowych wykresów

Nastał czas, w którym przedsiębiorcy wpadają w poważne kłopoty finansowe, z uwagi na konieczność zamknięcia zakładów pracy. Pandemia korona-wirusa jest dotkliwa dla wielu dużych i małych przedsiębiorców. Obecnie większość z nich zadaje sobie pytanie, czy posunąć się do ostateczności i ogłosić upadłość?

Na czym polega ogłoszenie upadłości?

Upadłość polega na przejęciu całego majątku niewypłacalnego przedsiębiorcy oraz jego sprzedaży, w celu zaspokojenia wszystkich wierzycieli. Oznacza to całkowitą likwidację działalności, prowadzonej przez przedsiębiorcę. Niewypłacalność przedsiębiorcy musi mieć charakter długoterminowy. O długoterminowości mówimy wtedy, gdy przedsiębiorca ma problemy z wykonaniem zobowiązań powyżej trzech miesięcy.

Jeżeli Sąd dojdzie do przekonania, że wierzyciele zostaną lepiej zaspokojeni przez działające przedsiębiorstwo, niż po likwidacji firmy, zgodzi się na postępowanie naprawcze (układ naprawczy). W takiej sytuacji to właściciel firmy zarządza majątkiem przedsiębiorstwa i jest jedynie kontrolowany przez nadzorcę sądowego. W przypadku upadłości likwidacyjnej majątkiem firmy zarządza syndyk.

Przedsiębiorca, który zetknął się z problemami finansowymi nie jest zobowiązany od razu do ogłoszenia upadłości. W celu jej uniknięcia, naprzeciw przedsiębiorcy wychodzi postępowanie restrukturyzacyjne. W przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, przedsiębiorca ma gwarancję, że do czasu jego zakończenia, nie zostanie wobec niego ogłoszona upadłość.

Jaki jest więc cel restrukturyzacji?

Jednym z nich jest porozumienie się z wierzycielami, między innymi przez umorzenie części zobowiązań, rozłożenie ich na raty bądź ustalenie innych terminów płatności.

W zależności od sytuacji finansowej przedsiębiorcy i tego, w jakim stopniu jego płynność finansowa firmy została zachwiana, mamy do czynienia z kilkoma modelami postępowania. Najbardziej łagodne jest postępowanie o zatwierdzenie układu. W tym postępowaniu ciężar jego przeprowadzenia spoczywa na dłużniku i ma on wielką swobodę w jego prowadzeniu.

Jednakże wiąże się z tym brak ochrony przedsiębiorstwa przed egzekucją komorniczą.

Przyspieszone postępowanie układowe również należy do łagodnych form restrukturyzacji i wymaga spełnienia tych samych przesłanek co w powyższym postępowaniu o zatwierdzenie układu. Celem tego postępowania jest skrócenie całej procedury i umożliwienie dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Co dalej z restrukturyzacją?

Kolejnym modelem jest postępowanie układowe. Suma wierzytelności spornych (czyli nieuznawanych do zapłaty zobowiązań pieniężnych) uprawniających do głosowania, nad układem w tym przypadku, przekracza 15 procent sumy wierzytelności. Dłużnik, już we wniosku o otwarcie postępowania układowego, jest zobowiązany do wykazania, iż będzie w stanie na bieżąco regulować wszelkie ewentualne zobowiązania, które powstaną po otwarciu restrukturyzacji.

Ostatnią formą restrukturyzacji jest postępowanie sanacyjne. Jeżeli dojdzie do konieczności otwarcia tego postępowania, oznacza, że przedsiębiorca jest w głębokim stanie niewypłacalności. Przedsiębiorca nie będzie już miał możliwości zarządzać majątkiem własnego przedsiębiorstwa. Sąd wyznacza zarządcę, którego obowiązkiem jest ustalenie składu masy sanacyjnej i sporządzenie spisu wierzytelności.

Przedsiębiorca, który zaczyna odczuwać problemy finansowe, powinien przychylić się ku restrukturyzacji, która pozwoli mu na jak najszybsze przywrócenie płynności finansowej oraz na utrzymanie firmy. Jednakże należy być czujnym i cały czas analizować sytuację własnej działalności.

 

Autor: <b>Kazimierz Janiczek</b>

Autor: Kazimierz Janiczek

Jestem jednym z ekspertów Finansowego Kompasu a także autorem artykułu, który właśnie czytasz. W latach 2015-2019 pracowałem jako doradca kredytowy. Aktualnie jestem analitykiem i zajmuję się bieżącym analizowaniem codziennych zmian w ofertach produktów finansowych.

Logo Finansowy Kompas Kraków

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem

Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń do nas. Odezwiemy się jeszcze tego samego dnia.

+48 736 840 471

Pozostałe artykuły z poradnika finansowego

Bądź na bieżąco z Finansowym Kompasem. Nasi eksperci dzielą się tu swoją bezcenną wiedzą i doświadczeniem. 

dziewczyna wskazuje kontakt z finansowym kompasem
Chcesz wiedzieć więcej? Umów się na niezobowiązującą konsultację
dziewczyna wskazuje kontakt z finansowym kompasem

Zamów bezpłatny kontakt

Ekspert oddzwoni do Ciebie z najlepszą ofertą!

0 zł za
konsultacje finansowe

Aż 16 banków
współpracujących

Do 50% niższa
rata kredytu

ikona-sredia-1.png
Finansowy Kompas ® Właściwy kierunek Twoich finansów © Od 17 lat pomagamy Klientom w realizacji marzeń i planów.

Zamów bezpłatny kontakt

Ekspert oddzwoni do Ciebie z najlepszą ofertą!
ikona-sredia-1.png
Finansowy Kompas ® Właściwy kierunek Twoich finansów © Od 17 lat pomagamy Klientom w realizacji marzeń i planów.

Zamów bezpłatny kontakt

Zaufaj ekspertom z wieloletnią praktyką

Aż 43
instytucje w 1 miejscu

Od 17 lat
na Polskim rynku

Ponad 60%
klientów z polecenia

ikona-sredia-1.png
Finansowy Kompas © Kancelaria Finansowa All-In-One: Finanse, Ubezpieczenia, Wsparcie Prawne

Zamów bezpłatny kontakt

Zaufaj ekspertom z wieloletnią praktyką
ikona-sredia-1.png
Finansowy Kompas © Kancelaria Finansowa All-In-One: Finanse, Ubezpieczenia, Wsparcie Prawne